به نام خداوند عشق

عشق رازي است مقدس براي کساني که عاشقند عشق براي هميشه بي کلام ميماند ؛ اما براي کساني که عشق نمي ورزند ، عشق شوخي بي رحمانه اي بيش نيست.

 

The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.

(Friendrich Nietzsche)

آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.

 

Respect is love in plain clothes.

(Frankie Byrne)

احترام، همان عشق است در تنپوشی ساده.

Friendship is constant in all other things, save in the office and affairs of love.

(William Shakespeare)

پیوند دوستی در همه حال وفادار و پایدار است، مگر هنگامی که پای مقام و روابط عاشقانه به میان می آید.

 

 

+ نوشته شده توسط رها در یکشنبه هشتم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 12:50 |
.